Menu

Category Archives for "Ledelse"

Sep 29

Ledere må lære seg KISS

By Petter Løken | Ledelse

Mange ledere bruker fortsatt stammespråk og kompliserte begreper når de skal formidle viktig informasjon. Har de ikke hørt om KISS (Keep It Simple, Stupid)? 

Vi er på full fart inn i en digital hverdag hvor bedriftsledere må ha et mye mer aktivt forhold til teknologi enn tidligere. IT har gått fra å være et støtteverktøy i virksomheten til å bli en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser må designes og tilpasses for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

Teknologi-området kan virke skremmende på de fleste av oss. Utviklingen går lynraskt og det dukker stadig opp ny teknologi som kan få stor innvirkning på enhver virksomhet. Det gjelder også deg og din organisasjon.

"Teknologi-språk" ødelegger 

Vi som jobber som rådgivere innen ny teknologi og digitalisering vet at en vellykket innfasing av digitale løsninger i bedriften først og fremst handler om mennesker og organisasjon, ikke teknologi. Og da er "teknologi-språket" en av de største utfordringene. 

Teknologi er i ferd med å bli en integrert del i enhver forretning, og da er det viktig at alle forstår hva innfasing av ny teknologi betyr for virksomheten og for den enkelte. Kommunikasjonen må være enkel og forståelig med minst mulig bruk av tekniske begreper og faglige forkortelser.   

De aller beste lederne er direkte og enkle i sin kommunikasjon. Da er det også mindre rom for misforståelser. På mange måter praktiserer de KISS (Keep It Simple, Stupid). 

KISS har vært et begrep siden 1960-tallet, og kommer opprinnelig fra den amerikanske marinen. Prinsippet her er at de fleste systemer fungerer best hvis de er enkle. Jo enklere, jo bedre; Keep It Simple, Stupid. Siden den gang har en rekke virksomheter omfavnet ideen og utviklet produkter og prosesser med KISS som prinsipp.

Steve Jobs i Apple var en ihuga tilhenger av KISS og nærmest fanatisk i sin tilnærming for å gjøre Apples produkter så enkle som mulige. Eller som Jobs selv pleide å si; "It all comes down to this: Let’s make it simple. Really simple.”

Et personlig råd

Min avdøde svigerfar var en erfaren journalist i Financial Times. Han var også en sterk tilhenger av det enkle når det gjaldt formidling. "Less is more " var et uttrykk han brukte ofte. Han ga meg flere gode råd i starten av min karriere, og som jeg siden har prøvd å følge så godt jeg kan. Det har ikke vært lett. Å gjøre ting enkelt er noe av det vanskeligste jeg vet. 

Det var ett råd jeg husker spesielt godt. Selve rådet virker enkelt nok, men er veldig vanskelig å gjennomføre. Det er sjelden jeg lykkes helt men selv forsøket er bryet verdt. Rådet har med formidling å gjøre og er som følger:

  1. Skriv ned det du ønsker å kommunisere skriftlig eller muntlig. Innholdet kan egentlig være hva som helst men budskapet ditt burde være mer enn noen få setninger. Det kan f.eks. være en viktig sak du skal presentere på et kommende styremøte, et ukentlig statusmøte med ditt team eller gruppe, en ansatt samtale, et skriftlig innspill til ledergruppen, hovedbudskapet ditt på et kommende allmøte, et foredrag, etc. Jeg forutsetter at du er kjent med målgruppen din og eventuelle tidsrammer du må forholde deg til.
  2. Gjør en ny gjennomgang av teksten. Vær ærlig med deg selv og fjern alle ord, setninger og uttrykk som du mener ikke tilfører reell verdi. Til slutt står du igjen med en tekst som du mener absolutt ikke kan kuttes ytterlige. Hvert ord, punktum og komma har blitt nøye veid og må være med. Men det er nå den vanskelige jobben begynner...
  3. Nå skal du halvere teksten! Ja, du leste riktig. Kutt ytterligere 50 %. Ved første øyekast kan det virke umulig, men det tvinger deg til fokusere på budskapet ditt og det du virkelig ønsker å formidle.

Det er naturligvis ikke alltid mulig, eller ønskelig, å kutte hele 50 %. Men forsøket i seg selv er en veldig nyttig og lærerik øvelse. 

Jeg avslutter med en liten videosnutt som illustrerer hvordan kommunikasjon kan gjøres enkelt. Dette er fra et intervju med Steve Jobs og Bill Gates, i en tid hvor Microsoft og Apple samarbeidet. Se hvordan Gates vikler seg inn i uvesentlige og kompliserte forklaringer når han prøver å svare på et spørsmål, før Jobs overtar og viser hvordan det skal gjøres. 

Jobs var til tider en entusiastisk og svært dyktig historieforteller, og dette kommer også tydelig frem i denne videoen. Men det viktigste var han evne til å gjøre formidlingen så enkel som mulig. Dette er KISS i praksis.  

Aug 29

Digitalisering av virksomheten. 5 ledertips

By Petter Løken | Ledelse


Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er hele virksomheten din. Det er først og fremst en kulturell og organisatorisk transformasjon hvor den digitale teknologien er katalysatoren. Dette representerer også en av de aller største lederutfordringene i overskuelig fremtid.

Digitaliseringsbølgen kommer stadig nærmere for de fleste av oss. I følge forståsegpåere så er nye aktører allerede på full fart inn i nær sagt alle bransjer, inkludert din. Disse nykommerne utnytter teknologi til å betjene et markedsbehov via digitale løsninger bedre, raskere og billigere enn deg. Budskapet er like enkelt som det er brutalt; Skal du overleve, er det ingen vei tilbake. Digitaliser eller dø.

Men den sterke digitaliseringsveksten, med økt bruk av roboter og kunstig intelligens (artificial intelligens - AI), byr også på store utfordringer for dagens ledere. Morgendagens marked vil se helt annerledes ut enn i dag. Hele bransjer som blir «disrupted», heldigitaliserte verdikjeder, globale konkurrenter og kompetansekrav som flere av dagens ansatte ikke har. Det er store omveltninger på gang og bare de beste vil overleve.

Hva betyr dette for deg som leder og hvordan kan du være best mulig forberedt på disse store endringene som vil komme? Her er 5 områder som det kan være verdt å se nærmere på.

1. Ledere må forstå IT

I vår nye digitale hverdag må enhver leder forstå hvordan forskjellige IT-valg vil påvirke egen virksomhet, marked, kunder og leverandører. Det er ikke lenger nok å overlate IT til en egen avdeling eller utpekte ansatte. I en digitalisert verden vil IT-forståelse være en forutsetning for å lede, uansett om du er en toppleder, mellomleder eller teamleder. Du har rett og slett ikke noe valg.

På samme måte som CIO-er/IT-sjefer trenger å «lære seg business» for å unngå å ende opp som utdøende «IT-vaktmestere», så forventes det at du kan diskutere IT-muligheter med dine IT-kyndige ledere og ansatte. Du må forstå hva forskjellige IT-valg innebærer for din egen virksomhet både på kort og lang sikt.

Ingen forventer at du skal lære deg programmering eller forstå alle tekniske begreper. Men du må kunne nok IT til å forstå IT-trender, hvilke IT-alternativer som finnes, og hvordan disse kan påvirke ditt marked, kunder og egen virksomhet.

2. Ledere trenger ansatte som kan både IT og business

IT er ikke lenger en isolert del av virksomheten, med egne IT-ansatte, men en integrert del av selve forretningen. Virksomheter vil i økende grad ha behov for ansatte som har relevant IT-forståelse kombinert med kunnskap om selskapets strategi, prosesser og tilhørende forretningssystemer. Ansatte som skjønner hvordan IT påvirker både bransjen og bedriften de selv jobber i. Det gjelder både ledere og ansatte for øvrig.

3. Roboter og AI blir lederens nye støttespillere

Roboter og Artifical Intelligence (AI) er fremdeles i sin spede begynnelse, men vi ser allerede nå konturene av hvilken enorm påvirkning dette vil ha på bedrifter uansett størrelse, bransje og geografi.

Ledere på alle nivåer må tilpasse seg til en verden med stadig smartere maskiner. De største endringene i bedriften din vil komme som en følge av programvareroboter, kombinert med AI.

Teknologien er nemlig kommet så langt at den ikke lenger bare kan erstatte mekaniske rutineoppgaver i bedriften. Snart vil de også overta mange av de administrative oppgavene som stjeler mye av tiden til dagens ledere. Og de gjør alt raskere, bedre og billigere. Dyktige ledere innser at roboter og AI vil være blant deres beste støttespillerne i fremtiden, og vil tilpasse sin virksomhet deretter.

4. Datadrevet. Ledere trenger riktig data for å treffe riktige beslutninger

Vi genererer data hver gang vi er online, bruker smart telefonen, kommuniserer med venner i sosiale medier og når vi handler. Vi etterlater digitale spor hver gang det skjer en eller annen digital transaksjon, og det er nesten alt mulig i disse dager. Enten det er jobb eller privat.

På toppen av dette, så er det også en meget sterk økning i maskin-genererte data. F.eks. blir data generert og delt når våre  “smarte” hjemmeapparater snakker med hverandre eller rapporterer tilbake til utstyrsprodusenten (i realiteten alle apparater og enheter som har en eller annen form for internett tilknytning).  I industrien er forskjellige maskiner, fabrikker og rigger rundt omkring i verden i økende grad ustyrt med sensorer som samler og videreformidler data.

Snart vil vi se selvkjørende biler på veiene med drøssevis av sensorer, GPS utstyr og annet elektronisk utstyr som vil generere og konsumere store mengder data. Det forventes at hver selvkjørende bil vil generere og konsumere opptil fire terabytes data i løpet av 8 timers kjøring. For å sette dette i perspektiv; fire terabytes data tilsvarer lagring av 1.2 millioner bilder. Det er mye data!

Det er ofte store mengder digitale data, både ustrukturerte og strukturerte, som ligger tilgjengelig i tabeller eller databaser hos de aller fleste virksomheter. Dataene kan trekkes ut av for eksempel sosiale medier, webkameraer, bildedatabaser, produktsporing, satellittbilder, trafikkoptimalisering, seismiske data eller kundedatabaser.

Større data analyse prosjekter bruker stadig oftere moderne verktøy som involverer kunstig intelligens og maskinlæring. Ved å lære datamaskiner å identifisere hva disse datamengdene representere – f.eks. med bildegjenkjenning eller naturlig språkprosessering ("natural language processing") – kan de identifisere mønstre og sammenhenger mye raskere og sikrere enn mennesker. 

Et viktig mål med slike data analyser er at ledere kan foreta bedre beslutninger basert på informasjon som virksomheten allerede har tilgang til i egne datakilder. Det har også en annen klar fordel: Fravær av menneskelige fordommer. Ledere trenger riktige data for å treffe riktige beslutninger.

5. Ledere må fokusere på endringskultur

Digitalisering i virksomheter blir altfor ofte beskrevet som en prosess hvor man integrerer bedre og mer moderne teknologi i den daglige driften. Men digitalisering er mye mer enn å ta i bruk siste skrik på teknologifronten. Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er virksomheten din. Det er først og fremst en kulturell og organisatorisk transformasjon hvor den digitale teknologien er katalysatoren.

Hovedutfordringen for ledere vil derfor være å etablere og promotere en dynamisk og endringsvillig organisasjonskultur som står klar til å omfavne den nye digitale hverdagen. I en digital fremtid vil det ikke være plass for virksomheter som ikke raskt kan tilpasse seg nye markedstrender, endrede kundebehov eller imøtekomme og utfordre nye digitale tjenester fra konkurrenter.

Hvordan står det til med digitaliseringen i din egen virksomhet?

Jul 08

Har din virksomhet blitt et teknologiselskap?

By Petter Løken | Digitalisering , Ledelse

Stadig flere ledere omtaler sin egen virksomhet som teknologiselskaper, selv om de er kjent for noe helt annet. Dette ser ut til å omfatte selskaper i alle bransjer, fra banker og forsikringsselskaper til bilprodusenter, industriaktører og mediehus. Nå er de alle teknologiselskaper. 

I 2011 skrev entreprenør og investor Marc Andreesen en mye omtalt artikkel i Wall Street Journal med tittelen “software is eating the world.” Den opprinnelige artikkelen befinner seg bak WSJs betalingsmur, men innholdet er også tilgjengelig her.

Andreesens hovedpoeng i 2011 var at teknologifokus og innovasjon vil bli blant de viktigste konkurransefortrinnene for enhver virksomhet, uansett bransje. Hans spådom var at alle suksessfulle selskaper på sikt ville være teknologiselskaper. Han var tydeligvis inne på noe. Fem år senere, i 2016, var de 5 største selskapene i verden, målt i markedsverdi, alle teknologiselskaper.

Teknologi som premissgiver

I dag er situasjonen enda tydeligere. Teknologi har blitt selve drivkraften for en rekke svært vellykkede selskaper. Så godt som alle virksomheter i dag, uansett bransje, er avhengig av teknologi for å være konkurransedyktige og vokse.

Mange av dagens ledere går enda lenger. Økt bruk av teknologi er helt nødvendig hvis de skal overleve i overskuelig fremtid, sier de, både for liten og stor - og uavhengig av hvilken bransje man opererer i. 

Her hjemme på bjerget fikk Rune Bjerke, konsernsjefen i DNB, litt ekstra spalteplass i media tidligere i år da han fortalte at DNB var blitt et teknologiselskap og at DNBs 10 000 ansatte og tillitsvalgte er heldige om de er flere enn 5 000 om fem år, og at det er et under om de er mer enn 5 000 om ti år.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Ikke bare fra fagforeninger og forståsegpåere, men også fra Teknisk Ukeblad som syrlig kommenterte at DNB kanskje burde fokusere mer på oppetiden på sin egen nettbank enn på å fortelle omverdenen hvor flinke de hadde blitt på teknologi. De kunne også fortelle at "IT-selskapet DNB" ikke hadde en eneste teknolog i konsernledelsen på 13 personer

Men i disse dager ser det ut til å være mindre fokus på forskjellen mellom teknologiselskaper og andre selskaper rett og slett fordi denne forskjellen blir stadig mindre. F.eks. så regnes Tesla som et teknologiselskap som har gjort et solid innhogg i bilbransjen. Ford, BMW, Volvo og nær sagt alle andre bilprodusenter på sin side jobber febrilsk med å bli mer teknologikyndige.

Betyr det at alle er teknologiselskaper som tilfeldigvis opererer i bilindustrien?

De tradisjonelle bilprodusentene konkurrerer ikke bare med hverandre, men vil trolig merke enda sterkere konkurranse fra andre teknologiselskaper som Uber, Google og Tesla. Det er et kappløp og ingen vet hvem som vil lykkes best. Men de har alle noe til felles, de er teknologiorienterte. Nye biler som snart ser dagens lys vil være stappfulle med teknologi, mange vil dessuten være helt førerløse. Vi går spennende tider i møte.

Men selv om det skjer mye på teknologifronten hos selskaper internasjonalt, så er ikke situasjonen like oppløftende i Norge. I følge Aftenposten og Opinions teknologibarometer, som er gjennomført blant 500 ledere i ulike bedrifter, så er norske ledere naive og lever i sin egen boble

​Og det stopper ikke der for eksemplene er mange. Her er et par til. Norske ledere er på bunn i digitalisering, i følge denne undersøkelsen blant større selskaper. Innovasjon Norge mener riktignok at norsk næringsliv egentlig ønsker å digitalisere, men de vet bare ikke hvordan de skal gjøre det.

Slik blir din virksomhet et teknologiselskap

Men hva kreves for å bli et teknologiorientert selskap som setter deg og din virksomhet i førersetet. Det finnes ingen mirakelkur men ekspertene ser ut til å være enig om følgende 4 punkter: 

1. Det starter på toppen

Å lede en transformasjon til å bli et vellykket teknologiselskap er ikke en jobb som kan overlates til IT-sjefen din, uansett hvor dyktig han/hun er. Innsatsen og investeringen er såpass betydelig og krevende at både toppledelsen og styret må på banen. Og det er ikke nok at de er involvert, de må representere selve drivkraften for å sette den nye agendaen og sørge for at disse endringene faktisk blir gjennomført. 

2. Dyktige medarbeidere er viktigere enn noen gang

En viktig årsak til den raske veksten blant nye teknologiselskaper er at behovet for startkapital er mindre enn tidligere. De trenger ikke lenger kjøpe dyre servere og annen IT-infrastruktur for å komme i gang; datakraften de trenger får de levert som skytjenester, når de trenger det. Og de betaler kun etter forbruk. Ingen store investeringer der i gården.

Det betyr at de kan fokusere enda mer tid og krefter på å utvikle de beste produktene og tjenestene for sine kunder, sammen med andre dyktige kolleger. Hvis du skal bli et teknologiselskap, så konkurrerer du først og fremst med disse selskapene for å ansette de aller beste teknologihodene.

Det betyr ikke nødvendigvis at du må ansette dyktige programmere eller utviklere.  Men alle teknologiorienterte selskaper trenger ansatte som har en grunnleggende, sunn teknologikompetanse og innsikt nok til å forstå hvordan ny teknologi kan hjelpe nettopp din bedrift med å tilby enda bedre produkter og tjenester, bli mer kundeorientert, og samtidig gjøre dette mer effektivt og til en lavere kostnad enn før.

3. Teknologi må være en integrert del av selskapets kultur

I store teknologiselskaper som Microsoft og Facebook, så er rene teknologistillinger de mest ettertraktede, ofte også de best betalte. Slike selskaper vet å verdsette teknologikompetanse. 

Hvis ditt selskap skal lykkes med å bli mer teknologiorientert, så må teknologi også bli en viktig del av selskapets kultur. Vellykkede teknologiselskaper setter teknologi høyt på agendaen, og belønner medarbeidere som motiveres av teknologiens muligheter og hvordan dette kan forbedre selskapets produkter og tjenester til kundens beste.

4. Selskaper må være endringsvillige og manøvre seg raskt 

Teknologi bryter stadig nye barrierer, og de teknologiske nyvinningene skjer stadig raskere. Selskaper må våge å ta i bruk ny teknologi som kan forbedre kundeopplevelsen og selskapets produktivitet. Terskelen for å prøve ut ny teknologi har dessuten blitt vesentlig lavere enn før. Det er nå mulig å teste ut ny teknologi som har potensiale til å endre spillereglene i den bransjen nettopp du opererer i (disruptiv teknologi). 

I en verden i stadig endring, er det viktig at du og din organisasjon også omfavner endringer slik at det blir en del av hverdagen. Det er blitt en del av gamet hvor det eneste sikre er det usikre. Ved å ha et bevisst forhold til endringer vil du og dine medarbeidere bli bedre på å kontinuerlig tilby nye og bedre opplevelser for dine kunder.

Selskaper uten teknologifokus vil bli akterutseilt

Ledere kan ikke lenger betrakte IT og teknologi som en egen avdeling eller en separat støttefunksjon i selskapet. Brukt riktig vil teknologi gjennomsyre alle kriker og kroker i organisasjonen din. Kundene dine vil få enda bedre løsninger og du vil kunne drifte selskapet bedre og mer kostnadseffektivt enn tidigere.

For å lykkes, må du ha en tydelig strategi, forstå hva slags kompetanse du trenger og våge å eksperimentere med teknologi i en tidlig fase. Du må tørre å prøve og feile slik at ditt selskap ikke står igjen når toget går. Ligger du i stedet litt i forkant av utviklingen, tester ut ny teknologi raskt og har evne til å snu deg rundt, da blir det lettere å henge med.

Over tid vil dette være helt nødvendig for å være konkurransedyktig. Hvis ikke, vil du oppleve at kundene dine velger løsninger fra andre leverandører som gjør dette bedre og billigere enn deg. Dette vil være teknologiselskaper som angriper din bransje, og på din bekostning - hvis du sover i timen.

Å drive bank i det 21. århundre handler like mye om å ta i bruk ny teknologi som det å vurdere kredittrisiko eller å utbetale lån. Teknologi endrer hvordan produkter og tjenester utvikles, hvordan forretningsmodellene vris og forandres – og hvilke samarbeidspartnere eller nedslagsfelt en bank kan ha.

Rune Bjerke, Konsernsjef DNB