Menu

IT-kutt som virkelig monner

By Petter Løken | IT kuttisme

Jun 10

Det virkelig store IT-reduksjonene i bedriften oppnås ved å “flytte mest mulig ut i skyen”, helst alt. Da kan de totale IT-kostnadene reduseres med opptil 50 %. Men kostnadsreduksjonen kan faktisk bli betydelig større enn dette. Bruk av skytjenester åpner nemlig opp for nye, og mer effektive, måter å jobbe på.

Kutte IT-kostnader?
Mange bedrifter fokusere på det kjente når de prøver å redusere IT-kostnadene. Fjorårets tall legges til grunn. Det er ikke så rart, historikken har man jo og tallene lyver ikke.

IT-infrastrukturen er kjent, det samme gjelder alle lisensene (kjøp, vedlikehold, oppgraderinger), maskinparken og tilhørende levetid/avskrivninger. Dessuten ekstern hjelp fra IT-leverandører og deres forhandlere (primært relatert til programvare, drift og support). Har bedriften egne IT-ansatte, så inngår naturligvis også disse i dette regnestykket.

En gjennomgang av de forskjellige IT-kostnadene gås nærmere etter i sømmene. Er lisensieringen riktig, noe å hente her? Hva med oppgraderinger, det er kanskje ikke nødvendig å følge de aller siste versjonene til enhver tid, da unngår man også dyre konsulenthonorarer samtidig (noen må jo hjelpe til hver gang programvarene skal oppgraderes). Og hva med IT-leverandørene? Hvis avtalene ikke er bundet over lang tid, så kan det kanskje være mulig å gjøre noe med kostnadene her?

Alt dette er vel og bra. Man skal være seg bevisst alle IT-kostnader i egen bedrift.

Men det er sjelden en slik tilnærming gir de virkelig store kostnadsbesparelsene. I så fall er det nødvendig å se nærmere på hvordan IT faktisk brukes i bedriften og hvordan dette støtter opp under forretning- og arbeidsprosessene.

Det finnes IT-løsninger som passer spesielt godt til dette. De representerer også en modell som reduserer den økonomiske risikoen for bedriften, unngår høye oppstarts- og oppgraderingskostnader, samt dyre konsulenttimer. Og kanskje det aller beste; slike IT-løsninger kan redusere bedriftens totale IT-kostnader med opptil 50 %. Nesten for godt til å være sant?

Vi snakker om skytjenester, dvs ekte skytjenester, hvor programvaren leveres som en tjeneste (abonnement) direkte fra leverandøren. På fagspråket kalt SaaS (Software As A Service). Det er ingen upfront investeringer, bedriften går fra å kjøpe & eie til å leie (capex til opex). Programvarene, inkludert backup og alle de siste oppgraderingene, håndteres av programvareleverandørene, og alt inngår i et fast månedlig abonnementet.

Skytjenester i bedriftsmarkedet
Skytjenester er ikke noe nytt. Det har faktisk pågått i mange år allerede.

Privatpersoner som deg og meg har brukt det i en årrekke. Tenk bare på bank (nettbank), e-post (Google gmail), bilder (lagringsplass i skyen), filmer (Netflix), musikk (Spotify, nå også Apple Music). Ja, faktisk det aller meste som har med “data” å gjøre leveres nå som skytjenester på en eller annen måte i privatmarkedet. Du betaler for et abonnement og konsumerer etter behov, når det passer deg. Alltid tilgjengelig, uansett tid og sted. Til en fast pris pr. måned. Enkelt og greit.

Bedriftsmarkedet har hengt litt etter, men her har mye endret seg de siste årene. Alle programvareleverandører har en erklært strategi for å levere sin programvare som en skytjeneste. Det må de for å overleve i fremtiden. De fleste tilbyr skyversjoner av sin programvare allerede – selv om det ikke alltid er like god kjent.

Dette betyr at bedriftens programvareløsninger blir levert som tjenester fra nettet (abonnement), direkte fra programvareleverandøren, til en fast pris pr. måned. Oppgraderinger og back-up er inkludert. Ingen servere, nettverk, innstallasjoner, oppgraderinger, backup eller dyre konsulenttimer.

Utbredelsen av skytjenester vokser nå i rekordfart og forventes å dominere måten IT blir levert på til bedriftsmarkedet, uansett bedriftsstørrelse, bransjetilhørighet og geografi. En samlet IT-bransje med de største globale IT-aktørene i spissen, norske og internasjonale analyseselskaper og stadig flere bedrifter for øvrig er samstemte i sitt syn.

Ifølge det anerkjente analyseselskapet IDC vil skybasert IT-tjenester bli så vanlig at vi om få år ikke engang omtaler det som skytjenester. Dette vil bli måten alle IT-leverandører tilbyr sin programvare på, via nettet. Punktum.

Dette vil også påvirke dagens IT-leverandører og IT-avdelinger som er vant til å jobbe med lokale IT-løsninger. Selv store selskaper med tradisjonelle og godt innarbeidede, lokale it-løsninger vil få en ny it-hverdag.

Halver de totale IT-kostnadene
Det er mange fordeler med å benytte skytjenester, men for bedriftene er det spesielt ett aspekt som har spesiell stor betydning; reduserte kostnader!  Skytjenester er nemlig vesentlig rimeligere, totalt sett, enn det som har vært vanlig tidligere ved bruk av IT. Det alene kan kutte de totale IT-kostnadene med opptil 50 %.

De aller største gevinstene
Men de virkelig store gevinstene kan høstes når bedriften har valgt og implementert en skystrategi. De fleste vil først ta i bruk skytjenester der dette er mulig men integrere slik at man får eksisterende kjernesystemer og andre tjenester til å fungere i en helhet.

På sikt vil det være mulig å “flytte ut alt” i skyen. Der treffer du sannsynligvis allerede dine kunder og leverandører som også bruker skytjenester. Det åpner det opp for enda større grad av automatisering og effektivisering av arbeidsprosessene. Bedre kvalitet, færre manuelle rutiner og unødig dobbeltarbeid, bedre kundebehandling og leverandøroppfølging. Kostnadseffektiviteten kan bli betydelig.

Dette vil også påvirke din egen organisasjon og dine medarbeidere. Det vil bli endringer, nye (og mer effektive) måter å jobbe på, som igjen gir mer tid og fokus på egen kjernevirksomhet. Økt bruk av nettskytjenester muliggjør datamaskinbasert automatisering av ulike arbeidsoppgaver som medarbeidere må bruke tid på i dag.

De færreste liker endringer men det er ingen vei tilbake. Bedre å tilpasse seg, bli mer kostnadseffektiv og konkurransedyktig, enn å sakke akterut.  Nettsky tjenester er ikke noe som kommer. Det er her allerede, og det blir bare mer og mer vanlig, enten vi liker det eller ikke.

 

Follow

About the Author

Petter Løken er ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Som entreprenør, bedriftsleder og rådgiver brenner han for digitalisering og ledelse.

Leave a Comment:

(3) comments

[…] dvs it levert som tjenester over internett, kan gi bedrifter kostnadsbesparelser på 50 % eller mer. Hvis du fortsatt ikke har hørt noe fra din it-leverandør om dette, så er det i beste fall […]

Reply

[…] Det koster mindre hvis du har enklere behov, litt mer hvis du trenger mer avanserte it løsninger. Dette betyr som regel 50-70 % lavere totalkostnader sammenliknet med de aller fleste av dagens it… […]

Reply

[…] – Vi bruker nettsky (53 %) Over halvparten at de vi snakket med sa at de allerede brukte nettsky tjenester. Dette tallet var høyere enn vi hadde forventet. Men av disse var det en del som kun brukte enkelttjenester i skyen. F.eks hadde mange gått over til Microsofts nettskyløsning O365 for deres mailbruk som erstatning for tidligere mail fra en lokal server. Men resten av it-løsningen deres var fremdeles “on-site” (it-infrastruktur med servere, nettverk og applikasjoner i kundes egne lokaler). Bruk av enkelte skytjenester kan redusere de totale it-kostnadene noe men de store gevinstene oppnås først når det meste, eller alt, av it leveres som skytjenester. […]

Reply
Add Your Reply

Leave a Comment: