æølds fæølsd fæø’fl ‘sæøl f<‘s fl<‘sæfl  æøsdlf ‘sæfl ‘<æsfl ‘<sfl <sd’æl<s’æølds’æøfl<s’dæfl <søf 1. Bransjen dinPressen er spesielt glad i undersøkelser som kan understøtte nasjonale/internasjonel trender, fakta-underlag, norske caser, norsk vinkling, etc. Gjennomføring av hyppige kortfattede spørreundersøkelser. Minimum 40+ respondenter. Det burde holde med 5-7 spm. Fokus på kjernemålgruppen. Debatt/innlegg Redaktører i aviser og magasiner er alltid opptatt av godt

Les mer