PR og positiv medieomtale

PR (Public Relations) er mer enn bare redaksjonell omtale. PR kan også være medierelasjoner, myndighetskontakt, samfunnskontakt, investorrelasjoner, intern kommunikasjon, CSR (Corporate Social Responsibility), krisekommunikasjon med mer.


Her fokuserer jeg ikke på alt dette andre, kun på den delen av PR som handler om å oppnå redaksjonell omtale. Eller mer presist, positiv medieomtale. 


Du trenger ikke inngående PR-kunnskap eller et stort nettverk med journalister for å levere varene. Dette krever først og fremst god planlegging og systematisk arbeid. Og litt tålmodighet.

PR (Public Relations) handler om å skape best mulig relasjon mellom din virksomhet og omverden. Når de fleste hører ordet PR så tenker de som regel på redaksjonell omtale. Selv om PR omfatter mye mer enn pressedekning, så er det nettopp det jeg fokuserer på her. Hva kan du, og din bedrift, gjøre for å bli mer synlig i media. Og da mener jeg positiv medieomtale.

Les mer