Når bedriftens applikasjoner er skybaserte, forsvinner behovet for egen installasjon, oppgraderinger, back-up og drift av servere, nettverk og applikasjoner. Da trenger du heller ikke leverandører som tilbyr slike tjenester. Er IT-leverandøren din blant disse?

...
Les mer

For bedrifter vil bruk av nettsky bli minst like viktig som Facebook, Netflix og Spotify har vært for privatpersoner så langt. Som leder trenger du å vite hva bruk av nettsky vil innebære for din virksomhet og dine ansatte, og hvordan dette bidrar til å redusere de totale it-kostnadene med minst 50 %.

...
Les mer

Skytjenester, dvs it levert som tjenester over internett, kan gi bedrifter kostnadsbesparelser på 50 % eller mer. Hvis du fortsatt ikke har hørt noe fra din it-leverandør om dette, så er det i beste fall mangelfull informasjon. Eller du har rett og slett blitt feilinformert. Uansett så kan dette koste deg dyrt.

...
Les mer