IT-sjefer som bruker mye av tiden sin på IT infrastruktur og serverdrift, har gått ut på dato. Virksomheter har ikke behov for slike tjenester lenger, uansett om det tilbys fra driftsleverandører eller egne ansatte. Det er dyrt, gammeldags og helt unødvendig.

...
Les mer

For bedrifter vil bruk av nettsky bli minst like viktig som Facebook, Netflix og Spotify har vært for privatpersoner så langt. Som leder trenger du å vite hva bruk av nettsky vil innebære for din virksomhet og dine ansatte, og hvordan dette bidrar til å redusere de totale it-kostnadene med minst 50 %.

...
Les mer

Flere virksomheter utenfor it-bransjen har ikke egne it-ansatte. De har outsourcet it-funksjonen og isteden kuttet i personalkostnadene. Men mange virksomheter har allikevel valgt å beholde egen it-sjef eller it-avdeling. Hva er egentlig den beste og mest kostnadseffektive løsningen for virksomheten?

...
Les mer