Teknologi gjort enkelt

Vi som jobber som digitale rådgivere vet at en vellykket innfasing av digitale løsninger i bedriften først og fremst handler om mennesker og organisasjon, ikke teknologi. Og da er "teknologi-språket" en av de største utfordringene. 

De aller beste lederne er direkte og enkle i sin kommunikasjon. Da er det også mindre rom for misforståelser. På mange måter praktiserer de KISS (Keep It Simple, Stupid). Dette er formidling på sitt beste.

Steve Jobs i Apple var en ihuga tilhenger av KISS og nærmest fanatisk i sin tilnærming for å gjøre Apples produkter så enkle som mulige. Eller som Jobs selv pleide å si; "It all comes down to this: Let’s make it simple. Really simple.”


Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer

Side  [tcb_pagination_current_page] av  [tcb_pagination_total_pages]

Skytjenester. Kort fortalt ( < 3 min)