0 comments

Usynlig i media? Her er 6 nyheter om bedriften din du ikke visste om

By Petter Løken

mai 12, 2017

æølds fæølsd fæø'fl 'sæøl f<'s fl<'sæfl 

æøsdlf 'sæfl '<æsfl '<sfl <sd'æl<s'æølds'æøfl<s'dæfl <søf


1. Bransjen din

Pressen er spesielt glad i undersøkelser som kan understøtte nasjonale/internasjonel trender, fakta-underlag, norske caser, norsk vinkling, etc.
Gjennomføring av hyppige kortfattede spørreundersøkelser.
Minimum 40+ respondenter. Det burde holde med 5-7 spm. Fokus på kjernemålgruppen.

Debatt/innlegg

Redaktører i aviser og magasiner er alltid opptatt av godt innhold som er nyttig for sine lesere. Gode innspill/kommentarer fra enkeltpersoner blir oppfattet positivt.

Hvis timingen er riktig kan slike kommentarer få god spalteplass. En annen fordel ifm slike innlegg/kommentarer er at vi kan påvirke hva pressen skriver om.

På sikt vil det også kunne virke positivt inn på journalister slik at de også innhenter uttalelser fra oss når de skriver artikler som berører vårt forretningsområde.

2. En kunde (eller flere)


ølsdf ølskf øldskf døls

3. Løsning på et problem

Den som lanserar en konkret løsning på ett problem skaper oppmerksomhet, forutsatt at spørsmålet har en allmenn interesse

Is it a story about how your business has changed consumer behaviour in some meaningful way?

For some brands, the story is not about the product innovation or the way they do business, but the impact they are having on their customers.

4. Virksomheten din

Is it a story about product or service innovation?

These are stories about innovation or disruption in the way you do business, not in what you sell.

Human Interest News

Is it a story about a personal achievement?

Is it a story about extremes?

Is it a story about overcoming adversity?

5. Kontrakter

æsødf øldsk øfldskæføl dks

 6. Økonomiske resultater 

Økonomiske resultater

Samarbeidsavtaler

Oppkjøp og fusjoner

Om Petter Løken

Petter Løken er ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Han har jobbet som gründer, leder og rådgiver i over 30 år. Alltid med fokus på teknologi og formidling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}